Η Εταιρεία

Η εταιρεία PHOTTOPOWER EVMIRIO BETA Μ.A.E., θυγατρική εταιρεία της Quest Ενεργειακής ΑΕ και μέλος του Ομίλου Quest, δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η εταιρεία λειτουργεί φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 1MW εγκατεστημένο εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης.


Διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 2Α
Καλλιθέα, 17671

CONTACTS
Email: questenergy@quest.gr
Phone: +30 211 9994000
Fax: +30 211 9994530